Bedrijfsreglement

Als een werknemer bij u in dienst treedt sluit u met hem een schriftelijke arbeidsovereenkomst. In bepaalde gevallen, zoals in het beroepsgoederenvervoer eist de CAO Beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen dat. Daarnaast is de CAO onverkort van toepassing op de arbeidsrelatie.

Hoewel met die twee documenten al veel zaken tussen werkgever en werknemer zijn geregeld, is het ook verstandig een bedrijfsreglement of handboek van toepassing te laten zijn.

In een dergelijk bedrijfsreglement of handboek kunnen zaken worden omschreven zoals een ziekteverzuimreglement, aanvragen van verlof/vakantie, priv├ęgebruik van telefoon e.d., behandeling van boordcomputer, het invullen van ritstaten, bezwaren tegen de loonspecificatie (met name bij gebruik van boordcomputers), functioneringsgesprekken, identificatieplicht, veiligheid, inhouding op loon vanwege schade, transitiekosten, afschrijven vakantiedagen bij ziekte etc.

Een bedrijfsreglement of handboek is niet zondermeer van toepassing. U dient dat wel van toepassing te verklaren door daarover in de arbeidsovereenkomst een bepaling op te nemen. Daarnaast is het verstandig de werknemer voor akkoord en ontvangst te laten tekenen in de arbeidsovereenkomst of in een apart document.

Met het hanteren van een bedrijfsreglement of handboek worden de rechten en plichten van de werkgever enerzijds en de werknemer anderzijds nader omschreven, zodat partijen daarnaar kunnen leven en bij inbreuken daarop elkaar daar ook kunnen aanspreken.

Kortom, het is verstandig om een bedrijfsreglement of handboek op te stellen en binnen uw onderneming van toepassing te verklaren, zodat de rechten en plichten van partijen duidelijk vastliggen. Aandacht verdient dan wel hoe het bedrijfsreglement of handboek van toepassing wordt verklaard.

SCT Juridisch Adviesbureau kan u van dienst zijn met het opstellen van zo’n reglement.
Neem telefonisch contact op 010-3042850 of per e-mail info@sct-juridischadviesbureau.nl.

Met het opstellen van een bedrijfsreglement of handboek kan SCT Juridisch Adviesbureau u van dienst zijn, waarbij tevens aandacht zal worden besteed aan het op elkaar afstemmen van de diverse documenten.