Telewerken

Op 1 januari 2016 is de Wet tot wijziging van de Wet Aanpassing arbeidsduur (WAA) in werking getreden.
Werknemers hebben de mogelijkheid om te telewerken en op voor hen gunstige tijden te werken.

De werknemer kan bij de werkgever een verzoek tot iedere vorm van flexibel werken indienen.

N.B. de wet is alleen van toepassing op werkgevers, die meer dan 10 werknemers in dienst hebben.
Termijn
1. Verzoek moet minimaal twee maanden voor het beoogde tijdstip worden ingediend.
2. Dit geldt voor werknemers, die tenminste een half jaar in dienst zijn.
3. Na afwijzing of inwilligen van het verzoek moet de werknemer een jaar wachten, voordat hij een nieuw verzoek kan doen.
Werkgever
1. Moet het verzoek met betrekking tot de werkplek overwegen.
2. Bij niet inwilligen dient met de werknemer overleg te worden gevoerd.
3. Werkgever heeft de mogelijkheid terug te komen op de beslissing na inwilliging van het verzoek bij gewijzigde omstandigheden of feiten, mits:
a. de feiten en omstandigheden zijn ontstaan na de inwilliging.
b. het gaat om zwaarwegende bedrijfsbelangen.
c. er vooraf overleg met de werknemer wordt gevoerd.
Bron: Wet van 9 juni 2015, Stb. 2015, 245 jo 246, Kamerstukken 32889.
Meer weten? Bel (010) 304 28 50 of stuur een e-mail aan info@sct-juridischadviesbureau.nl