Terugvorderen WGA-premie

Als een werknemer door ziekte of een ongeval niet meer kan werken, moet u maximaal 2 jaar het loon doorbetalen. Krijgt uw werknemer vervolgens een arbeidsongeschiktheidsuitkering, dat kan dit voor u leiden tot een verhoogde gedifferentieerde WGA-premie.

Als de ongeschiktheid tot werken van uw werknemer veroorzaakt is door een aansprakelijke derde, kunt u niet alleen het doorbetaalde loon terug vorderen maar ook de verhoogde gedifferentieerde premie.

Verhoogde gedifferentieerde WGA-premie
Werkgevers betalen voor de financiering van arbeidsongeschiktheidslasten een vaste basispremie en een gedifferentieerde premie. De hoogte van de gedifferentieerde premie hangt af van de arbeidsongeschiktheidslasten van uw (ex) werknemers. Een werknemer die een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt, zorgt maximaal 10 jaar voor een verhoogde gedifferentieerde premie. Het terugvorderen van de verhoogde gedifferentieerde premie bij een aansprakelijke derde kan veel opleveren.

Om wat voor bedragen gaat het?
De berekeningssystematiek van de gedifferentieerde premie is vrij complex en hangt af van diverse factoren zoals uw loonsom en de verwachte hoogte en duur van de uitkeringen maar beloopt al snel in de orde van grootte van EUR 100.000, – en in sommige gevallen zelfs meer.

Heeft u te maken met het verhalen van uw gedifferentieerde premie dan berekenen wij kosteloos het exacte bedrag dat u kunt besparen. Deze kosten kunnen tot 5 jaar terug worden gevorderd.

Wat kunnen we voor u betekenen?
Het proberen terug te vorderen van de verhoogde gedifferentieerde premie is in alle gevallen raadzaam. Wij kunnen dat voor u regelen op basis van no cure no pay.U hoeft van te voren niets te betalen. Als het niet lukt om premie terug te vorderen dan heeft u geen kosten. Op deze manier loopt u geen enkel risico, maar kunt u als het lukt, een fors bedrag besparen op uw sociale zekerheidslasten.

Indien u vragen heeft neem dan contact op met Carel Solleveld, senior HR specialist verzuim van Bureau Verzuim, onderdeel van Solleveld Consultants B.V.
T: 070-3905455 M: 06-23433151 www.bureauverzuim.nl