Vakantiedagen vervallen

Vakantiedagen vervallen binnenkort
Opgebouwde maar nog niet opgenomen wettelijke vakantiedagen vervallen op 1 juli.


Doel van de wet/voorkomen van verlofstuwmeren

Om te stimuleren, dat werknemers de vakantiedagen opnemen, is in de op 1 januari 2012 ingegane wet opgenomen, dat de minimum/wettelijke vakantiedagen vervallen na 6 maanden.
Wanneer een werknemer op 1 januari nog 6 vakantiedagen heeft staan en hij deze niet opneemt voor 1 juli van het volgende jaar zijn deze vakantiedagen vervallen.
In een CAO of in individuele overeenkomst kan van deze termijn ten gunste van de werknemer worden afgeweken. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd.
De werknemer, die door bepaalde bijzondere omstandigheden (medische redenen) die vakantie niet heeft kunnen opnemen, dan geldt het vervallen niet.

Geen onderscheid zieke en gezonde werknemer
De vakantiewet brengt een koppeling aan met het recht op loon en dan loopt de aanspraak op vakantie door tijdens ziekte. Er is geen verschil meer tussen de zieke en niet zieke werknemer
(N.B.: bestaat er geen recht op loon dan vindt geen opbouw van vakantiedagen plaats).

Zieke werknemer moet kunnen recupereren
In de vakantiewet is gesteld, dat vakantie voor langdurig zieken dezelfde “recuperatiefunctie” heeft als voor gezonde werknemers. Het stelt de zieke werknemer in staat uit te rusten van de re-integratietaken.

Opname ( minimum/wettelijke) vakantiedagen
Wanneer de zieke werknemer tijdelijk vrijgesteld wil worden van de re-integratie dient hij daarvoor vakantie op te nemen (net zoals een niet zieke werknemer vrij wil nemen en dus vakantiedagen opneemt).
Voor gedeeltelijk zieke werknemers, die voor een gedeelte wel kunnen werken, zullen bij het opnemen van vakantie gehele dagen worden afgeschreven en niet naar rato van de arbeidsongeschiktheid/ziekte. Dit komt, omdat bij ziekte er volledig wordt opgebouwd. Bij vakantie wordt er dan ook volledig afgebouwd.
N.B.
Het gaat hier om de minimum/wettelijke vakantiedagen, waarop een werknemer recht heeft. De zogenaamde bovenwettelijke vakantiedagen vallen buiten deze regeling.

Laat aan de werknemer weten, dat hij/zij de (wettelijke) vakantiedagen vóór 1 juli opneemt.

Pas arbeidsovereenkomst en bedrijfsreglement aan
Het is belangrijk is om deze aspecten in de arbeidsovereenkomst en/of bedrijfsreglement te regelen. Tevens zal in de vakantiedagen-administratie onderscheid moeten worden gemaakt tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen en ADV/ATV dagen.

SCT Juridisch Adviesbureau kan u daarbij van dienst zijn. Bel 010-3042850 of stel uw vraag per e-mail info@sct-juridischadviesbureau.nl.