Personeel inlenen? Vergeet niet de arboverplichtingen!

Werkgevers hebben ook arboverplichtingen voor de binnen hun bedrijf werkzame flexwerkers. Wat voor de vaste krachten binnen het bedrijf geldt, gaat ook op voor de uitzendkrachten die tijdelijk bij een bedrijf aan de slag gaan.
Het ongevalsrisico voor uitzendkrachten is door betere aandacht hiervoor gedaald, maar hun ongevalspercentage ligt nog altijd hoger dan voor werknemers in vast dienst. Het ongevalspercentage onder uitzendkrachten ligt nu rond de 9% (was 13%), voor werknemers in vaste dienst ligt dit rond de 7%. Om dit percentage verder terug te dringen heeft de werkgroep Arbeid en Gezondheid van de Stichting van de Arbeid de Handreiking uitzendwerk geactualiseerd. De handreiking is aangepast aan de geldende wet- en regelgeving en verder zijn onder meer de arbochecklisten vernieuwd.

De handreiking biedt ondersteuning aan werkgevers en werknemers in sectoren en branches die gebruik maken van flexwerkers en die een arbocatalogus hebben of willen maken. De handreiking maakt duidelijk welke arbomaatregelen in de arbocatalogi opgenomen kunnen worden om invulling te geven aan de doelvoorschriften uit de Arbowet- en regelgeving.
De handreiking geeft een beschrijving van de positie van de uitzendkracht en de daaraan verbonden verantwoordelijkheden voor de werkgever (de inlener) en de uitzendonderneming. Daarna wordt er aandacht besteedt aan

– de voorlichting die moet worden gegeven voordat een uitzendkracht aan het werk;
– inwerken, onderricht en begeleiding op de werkplek;
– leiding en toezicht op de werkplek;
– voorlichting over en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen;
– wat te doen als een uitzendkracht een ongeval overkomt.

In de handreiking vindt men praktische tips, praktijkvoorbeelden, achtergrondinformatie en voorbeeldteksten die men kan opnemen in de arbocatalogus. Verder bevat de handreiking een compact overzicht van de rolverdeling tussen de inlener, uitzendonderneming en uitzendkracht, enkele Arbochecklists van STAF (algemeen en branchespecifiek) en relevante wet- en regelgeving.
De handreiking kan men hier (www.stvda.nl/nl/publicaties/brochure/20140402-handreiking-uitzendwerk-2014.aspx) downloaden.

Bronnen: Stichting van de arbeid 2-04-2014
Personeel & Beloning van SDU van 22 april 2014