Ontslagregels per 1 juli 2015

Op 11 mei 2015 is de Ontslagregeling (Staatscourant nr. 12885) gepubliceerd. Deze is ingegaan op 1 juli 2015.
In deze regels is uitgewerkt:
–              hoe een redelijke grond voor ontslag (o.a. uitzendkracht) wordt beoordeeld;
–              de mogelijkheid van deeltijdontslag;
–              de mogelijkheid tot ontslag bij uitbesteding van de werkzaamheden;
–              het herplaatsen van werknemers in een andere passende functie;
–              wat onder een passende functie wordt verstaan;
–              de termijn om te bezien of herplaatsing mogelijk is;
–              de regels voor het bepalen van ontslagvolgorde bij uitwisselbare functies;
–              de regels voor het bepalen van de volgorde bij weder indiensttreding;
–              de regels voor opzegging terwijl andere arbeidsovereenkomsten nog niet zijn beëindigd;
–              de specifieke regels met betrekking tot payrolling;
–              de transitievergoeding bij kleine werkgevers;
–              de betalingsregeling van de transitievergoeding;
–              het afspiegelingsbeginsel.
Lees in dit verband ook het artikel over de Wet Werk en Zekerheid op onze website www.sct-juridischadviesbureau.nl/actueel/71-actueel/306-wet-werk-en-zekerheid.
Meer weten? Bel (010) 304 28 50 of stuur een e-mail aan info@sct-juridischadviesbureau.nl