ATV-dag geen vakantiedag

ATV-dag is geen vakantiedag

Ooit zijn ATV-regelingen in het leven geroepen om het verlies van arbeidsplaatsen tegen te gaan en zelfs nieuwe te creëren. Alleen al op die grondslag heeft een ATV-dag dus een ander karakter dan een vakantiedag. Kantonrechters hebben in een aantal procedures dan ook vorderingen tot het betalen van niet genoten ATV-dagen van werknemers afgewezen.
Eind 2009 heeft ook de Hoge Raad uitgesproken dat ATV-dagen geen vakanties zijn en niet op dezelfde wijze moeten worden behandeld als vakantiedagen. Opvallend is dat de Hoge Raad daarbij onder meer overwoog dat ATV-dagen bedoeld zijn om extra arbeidsplaatsen te creëren.