Bezwaar moet altijd tijdig

Bezwaar moet altijd tijdig; vul desnoods later aan

Als een overheidsinstantie u een boete oplegt, of u ontvangt een besluit waartegen een bezwaarschrift kan worden ingediend, is de bezwaartermijn meestal zes weken na dagtekening. Wees daar alert op. Want als u te laat bezwaar aantekent, zal betreffende instantie u ‘niet ontvankelijk’ verklaren. Daarmee staat de boete of dat besluit onherroepelijk vast.

Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kunt u er een beroep op doen dat u niet tijdig bezwaar kon indienen. Vakantie en ziekte zijn geen geldige reden. Hebt u eenmaal (tijdig) een bezwaarschrift ingediend, dan kunt u altijd de gronden voor dat bezwaar nog aanvullen. Maak dus tijdig en gemotiveerd bezwaar en vul dat, als dat nodig is, korte tijd later aan.