Voorzichtig met kopieën identiteitsbewijs

Wees waakzaam als het om kopieën van uw identiteisbewijs gaat

We zijn het inmiddels heel gewoon gaan vinden als iemand vraagt ‘of hij even een kopie mag maken van uw identiteitsbewijs’. Bij het huren van een auto, als de telefoonabonnementen worden verlengd of gewijzigd of bij het betalen met een creditcard. Vaak is dat ook volstrekt legitiem. Zekerheid gaat immers voor alles.

Maar met een kopie van een rijbewijs of paspoort kan je vandaag de dag ook leningen afsluiten en andere verplichtingen aangaan. En dan is het erg vervelend als een ander de kopie van uw identiteitsbewijs gebruikt om op uw kosten eens flink z’n gang te gaan. Natuurlijk gaan we ervan uit dat iemand, die u toestemming vraagt een kopie te maken, in de meeste gevallen goede bedoelingen heeft en zorgvuldig met uw gegevens om zal gaan.

Maar u kunt problemen voorkomen door te zeggen, dat het voldoende, wanneer u uw identiteitsbewijs laat zien (en dat de ander alleen nummers noteert). Indien de andere partij dat niet wenst zet dan op de kopie van het identiteitsbewijs, dat het bestemd is voor bijvoorbeeld die lening of ter verificatie van de handtekening. Zet er duidelijk op, dat het een kopie is en schrijf dit woord op de foto. Haal het BSN-nummer weg of plak dat af, voordat u een kopie maakt van uw identiteitsbewijs.. Dit nummer kan worden gebruikt om identieteitsfraude mee te plegen.

Maak vóóraf een kopie van uw identiteitsbewijs en handel op de hierboven omschreven wijze.