Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid?
Let op termijn 30 september 2020!

Als een werknemer ziek is moet de werkgever loon doorbetalen. Wanneer de werknemer meer dan twee jaar ziek is, kan de dienstbetrekking worden beëindigd. De zieke werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding.

Daarbij kunt u als werkgever aanspraak maken op een compensatieregeling. Maar wel onder voorwaarde dat:

  • de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
  • de werknemer recht had op een transitievergoeding;
  • u de transitievergoeding heeft betaald aan de werknemer.

U moet dat kunnen aantonen. Bijvoorbeeld aan de hand van:

  • de ontslagvergunning van het UWV;
  • de beëindigingsovereenkomst, als het een ontslag met wederzijds goedvinden was. Daaruit moet ook blijken dat de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
  • gegevens die zijn gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen; bijvoorbeeld documenten die aantonen hoe hoog het bruto maandsalaris was en hoe lang het dienstverband heeft geduurd.

Met de ‘Regeling compensatie transitievergoeding’ kunt u als werkgever de betaalde transitievergoeding, berekend per de datum dat werknemer 104 weken arbeidsongeschikt is, terugkrijgen.

  • Is de transitievergoeding volledig betaald vóór 1 april 2020? Dan kunt u uw aanvraag doen tot en met 30 september 2020.
  • Is de transitievergoeding volledig betaald op of na 1 april 2020? Dan moet u uw aanvraag doen binnen 6 maanden nadat u de transitievergoeding heeft betaald.

Bij vragen kunt u terecht op (010) 304 28 50 of via email info@sct-juridischadviesbureau.nl