Werkgever moet werknemer op de werkvloer afdoende beschermen tegen virus; de ‘gewone’ regels gelden nu ook!

Uit publicaties blijkt dat, op plekken waar we het minste vertrouwen hebben in de medemens ook de minste besmettingen met Covid19-corona plaats vinden. Dat is op straat, in de winkel, in de openbare ruimte. Maar waar we elkaar beter kennen, thuis en op het werk, is het risico veel groter. Omdat we zoveel tijd met collega’s doorbrengen, ervaren we hun immers soms ook bijna als familie. Maar omdat ze dat niet zijn, is het belangrijk op het werk de soms moeilijke 1,5 meter- en hygiëneregels na te leven. Als werkgever bent u verplicht (ook in dat opzicht) veilige werkomstandigheden te creëren voor uw medewerkers.

Het niet voldoen aan die verplichting kan leiden tot boetes en, in geval van schade, tot aansprakelijkheid van de werkgever. De Inspectie SZW handhaaft op basis van Arbowetgeving, als het om de relatie werkgever-werknemer gaat. Daaronder valt dat er in een bedrijf veilig moet kunnen gewerkt, dus ook zonder gevaar voor besmetting met corona.

Besteed dus extra tijd en aandacht aan de goede opvolging van de richtlijnen en voorzorgsmaatregelen van het RIVM in uw organisatie en blijf dat ook doen.
Voor u, als werkgever, is het goed te weten dat werknemers in dat kader redelijke instructies moeten opvolgen. U kunt uw werknemers dus instrueren het coronaprotocol met hygiënemaatregelen op de werkvloer na te leven. Doe dat, zie toe op de naleving van de instructies en corrigeer indien nodig.

Voor meer informatie, tips en protocollen, waaronder die voor veilig doorwerken in transport en logistiek, kunt u terecht op: https://www.vno-ncw.nl/standpunten/corona-regels-en-veiligheid.
Ook kunt u voor nadere informatie en/of vragen contact met ons opnemen: info@sct-juridischadviesbureau.nl of bel (010) 304 28 50.