Heeft u problemen met incasso?

De boekhouder heeft me net nog verteld… Het moet onderweg zijn… Ja, we lopen wat achter… Als uw debiteuren wat traag worden… U kent uw markt. U beheerst uw vak. U bent daar druk mee. En uw mensen ook. Onder die omstandigheden wil het innen van uitstaande vorderingen er wel eens bij inschieten. Terwijl iedereen […]

Meer lezen

Kent u uw wederpartij werkelijk?

Met name in onze incassopraktijk worden wij bijna dagelijks geconfronteerd met de problemen die voortkomen uit de precontractuele fase. Niet zozeer het feit dat wij ingeschakeld worden ter incasso van de vordering is een probleem. Veel meer is het probleem, dat er weinig tot geen verhaalsmogelijkheden blijken te zijn. Door in een vroeg stadium (dus […]

Meer lezen

‘Even tot tien tellen …’

De meeste afspraken die u als transportondernemer met uw werknemers maakt moeten voldoen aan de geldende CAO. Daarmee lijkt alles dan mooi geregeld. Pas bij werknemers in de hogere salarisgroepen is het belangrijk sluitende afspraken te maken en die op papier te zetten. Want dan praat je over zaken als een concurrentiebeding, een auto van […]

Meer lezen