Arbeidstijden

Sinds jaar en dag is de naleving van de arbeids-, rij- en rusttijden een aandachtspunt van de overheid. Voorheen werd de handhaving geregeld via het strafrecht (Wet Economische Delicten). Vanaf 2006 word de handhaving geregeld in het bestuursrecht en kan door de Minister van Verkeer en Waterstaat een bestuurlijke boete worden opgelegd. Feit is, dat […]

Lees meer

Overbelading

Al jaren is het onderwerp van overbelading aandachtspunt van de overheid. Overbelading is tot op heden nog een economisch delict en wordt gehandhaafd via het strafrecht. Dat betekent dat u in geval van overbelading of aslastoverschrijding van het Openbaar Ministerie een transactievoorstel krijgt of dat u zich dient verantwoorden voor de economische politierechter. Hoewel in […]

Lees meer

Heeft u problemen met incasso?

De boekhouder heeft me net nog verteld… Het moet onderweg zijn… Ja, we lopen wat achter… Als uw debiteuren wat traag worden… U kent uw markt. U beheerst uw vak. U bent daar druk mee. En uw mensen ook. Onder die omstandigheden wil het innen van uitstaande vorderingen er wel eens bij inschieten. Terwijl iedereen […]

Lees meer

Kent u uw wederpartij werkelijk?

Met name in onze incassopraktijk worden wij bijna dagelijks geconfronteerd met de problemen die voortkomen uit de precontractuele fase. Niet zozeer het feit dat wij ingeschakeld worden ter incasso van de vordering is een probleem. Veel meer is het probleem, dat er weinig tot geen verhaalsmogelijkheden blijken te zijn. Door in een vroeg stadium (dus […]

Lees meer

‘Even tot tien tellen …’

De meeste afspraken die u als transportondernemer met uw werknemers maakt moeten voldoen aan de geldende CAO. Daarmee lijkt alles dan mooi geregeld. Pas bij werknemers in de hogere salarisgroepen is het belangrijk sluitende afspraken te maken en die op papier te zetten. Want dan praat je over zaken als een concurrentiebeding, een auto van […]

Lees meer