Checklist vervoerovereenkomsten

Bij het aangaan van een vervoerovereenkomst met een verlader is het belangrijk over een aantal aspecten goede afspraken te maken. Onderstaand treft u aan een checklist van aspecten, welke in elk geval besproken dienen te worden. 1. Er dient een afspraak gemaakt te worden over het soort voertuigen Afgesproken dient te worden welk deel van de vervoerwerkzaamheden […]

Meer lezen

Bedrijfsreglement

Als een werknemer bij u in dienst treedt sluit u met hem een schriftelijke arbeidsovereenkomst. In bepaalde gevallen, zoals in het beroepsgoederenvervoer eist de CAO Beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen dat. Daarnaast is de CAO onverkort van toepassing op de arbeidsrelatie. Hoewel met die twee documenten al veel zaken tussen werkgever […]

Meer lezen

Bedrijfsovername en -opvolging

Er komt een moment dat u uw onderneming niet meer zult leiden. Dat kan zijn als u het bedrijf overdraagt aan uw kinderen of als u het verkoopt aan een andere partij. We gaan er altijd van uit dat we zelf kunnen bepalen wanneer we die keuzes maken. Maar soms overkomt je iets. Onverwacht. Ook […]

Meer lezen

Uw werknemers en u

Veel van wat nodig is als u iemand in dienst neemt, lijkt al in de CAO te zijn geregeld. Maar iemand in dienst nemen betekent toch dat u een individuele arbeidsovereenkomst sluit. Dat brengt zowel voor u als voor de werknemer verplichtingen mee.   Wat moet u aan met een chauffeur die regelmatig schades maakt? […]

Meer lezen

We hadden toch afgesproken…

Ondernemen in het transport is meer dan vervoeren. U maakt afspraken over het tarief, aflevertijden, opslag, risico’s en nog veel meer. Negen van de tien keer is dat voor ten behoeve van uw eigen onderneming. Soms in het kader van een samenwerking. Hoe dan ook, juridisch gesproken sluit u voortdurend nieuwe overeenkomsten. Weet u precies […]

Meer lezen

Arbeidstijden

Sinds jaar en dag is de naleving van de arbeids-, rij- en rusttijden een aandachtspunt van de overheid. Voorheen werd de handhaving geregeld via het strafrecht (Wet Economische Delicten). Vanaf 2006 word de handhaving geregeld in het bestuursrecht en kan door de Minister van Verkeer en Waterstaat een bestuurlijke boete worden opgelegd. Feit is, dat […]

Meer lezen

Overbelading

Al jaren is het onderwerp van overbelading aandachtspunt van de overheid. Overbelading is tot op heden nog een economisch delict en wordt gehandhaafd via het strafrecht. Dat betekent dat u in geval van overbelading of aslastoverschrijding van het Openbaar Ministerie een transactievoorstel krijgt of dat u zich dient verantwoorden voor de economische politierechter. Hoewel in […]

Meer lezen