We hadden toch afgesproken…

Ondernemen in het transport is meer dan vervoeren. U maakt afspraken over het tarief, aflevertijden, opslag, risico’s en nog veel meer. Negen van de tien keer is dat voor ten behoeve van uw eigen onderneming. Soms in het kader van een samenwerking. Hoe dan ook, juridisch gesproken sluit u voortdurend nieuwe overeenkomsten. Weet u precies […]

Lees meer

Kent u uw wederpartij werkelijk?

Met name in onze incassopraktijk worden wij bijna dagelijks geconfronteerd met de problemen die voortkomen uit de precontractuele fase. Niet zozeer het feit dat wij ingeschakeld worden ter incasso van de vordering is een probleem. Veel meer is het probleem, dat er weinig tot geen verhaalsmogelijkheden blijken te zijn. Door in een vroeg stadium (dus […]

Lees meer