Vreemdelingen + boete

Nieuwe Beleidsregels boeteoplegging Wet Arbeid Vreemdelingen

Op 5 november 2011 zijn de Beleidsregels in werking getreden. In deze regels wordt bepaald welke boetes worden opgelegd bij overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV). Het tewerkstellen van een illegale vreemdeling (geen verblijfs- en tewerkstellingsvergunning) kost de werkgever een boete van € 8.000,00 per persoon.

In deze beleidsregels is opgenomen, dat in bepaalde situaties de boetes gematigd kunnen worden met 25%, 50% of 75% afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid en evenredigheid.

Zie ook de andere artikelen op onze website (www.sct-juridischadviesbureau.nl) over illegale vreemdelingen.

Vragen? Bel 010 304 28 50 of mail naar info@sct-juridischadviesbureau.nl.