Registratieplicht bij detachering?

Uitzenden, inlenen, detacheren, registratieplicht? De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs(WAADI) is op 1 juli 2012 gewijzigd. De wetswijziging houdt in, dat de uitzendbureaus geregistreerd moeten zijn. De overheid is van mening, dat binnen de uitzendbranche fraude en illegaliteit nog steeds een hardnekkig probleem vormen. In het pakket maatregelen zijn inbegrepen: – de inlener kan aansprakelijk worden […]

Meer lezen

ATV-dag geen vakantiedag

ATV-dag is geen vakantiedag Ooit zijn ATV-regelingen in het leven geroepen om het verlies van arbeidsplaatsen tegen te gaan en zelfs nieuwe te creëren. Alleen al op die grondslag heeft een ATV-dag dus een ander karakter dan een vakantiedag. Kantonrechters hebben in een aantal procedures dan ook vorderingen tot het betalen van niet genoten ATV-dagen […]

Meer lezen

Zijn uw chauffeurs goed ingeschaald?

Plaatsen werknemer in hogere loonschaal verstrekkende gevolgen Zijn uw chauffeurs correct ingeschaald? De CAO voor het beroepsgoederenvervoer kent een systeem van functieloonschalen met treden. Het boekje ‘functiewaarderingen’ is daarbij een goed handvat. Als iemand in zijn werk goed wordt beoordeeld voor de werkzaamheden die behoren bij een functie, blijkt soms dat de inschaling niet correct […]

Meer lezen

Alcohol en verkeer

Alcohol in het verkeer? Onder invloed rijden is altijd onverzekerd rijden Iedereen weet dat je geen motorrijtuig mag besturen als je onder invloed bent van alcoholhoudende dranken. Het mag ook niet als je onder invloed bent van ‘enig bedwelmend of opwekkend middel’. Word je aangehouden als je onder invloed verkeert, dan kan dat je duur […]

Meer lezen

Pas op met oproep- en nulurencontract

Oproepkracht kan zo voor onbepaalde tijd in dienst zijn Pas op met een oproep- en nulurencontract In de transportsector wordt veel gebruik gemaakt van flexibele contracten. Dat lijkt gemakkelijk voor alle partijen. Toch blijkt in de praktijk dat er een aantal punten is, waar u als werkgever extra aandacht aan moet schenken. Daarmee voorkomt u […]

Meer lezen

Bedrijfsreglement

Als een werknemer bij u in dienst treedt sluit u met hem een schriftelijke arbeidsovereenkomst. In bepaalde gevallen, zoals in het beroepsgoederenvervoer eist de CAO Beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen dat. Daarnaast is de CAO onverkort van toepassing op de arbeidsrelatie. Hoewel met die twee documenten al veel zaken tussen werkgever […]

Meer lezen

Uw werknemers en u

Veel van wat nodig is als u iemand in dienst neemt, lijkt al in de CAO te zijn geregeld. Maar iemand in dienst nemen betekent toch dat u een individuele arbeidsovereenkomst sluit. Dat brengt zowel voor u als voor de werknemer verplichtingen mee.   Wat moet u aan met een chauffeur die regelmatig schades maakt? […]

Meer lezen

Arbeidstijden

Sinds jaar en dag is de naleving van de arbeids-, rij- en rusttijden een aandachtspunt van de overheid. Voorheen werd de handhaving geregeld via het strafrecht (Wet Economische Delicten). Vanaf 2006 word de handhaving geregeld in het bestuursrecht en kan door de Minister van Verkeer en Waterstaat een bestuurlijke boete worden opgelegd. Feit is, dat […]

Meer lezen