Pas op met oproep- en nulurencontract

Oproepkracht kan zo voor onbepaalde tijd in dienst zijn Pas op met een oproep- en nulurencontract In de transportsector wordt veel gebruik gemaakt van flexibele contracten. Dat lijkt gemakkelijk voor alle partijen. Toch blijkt in de praktijk dat er een aantal punten is, waar u als werkgever extra aandacht aan moet schenken. Daarmee voorkomt u […]

Lees meer

Bedrijfsreglement

Als een werknemer bij u in dienst treedt sluit u met hem een schriftelijke arbeidsovereenkomst. In bepaalde gevallen, zoals in het beroepsgoederenvervoer eist de CAO Beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen dat. Daarnaast is de CAO onverkort van toepassing op de arbeidsrelatie. Hoewel met die twee documenten al veel zaken tussen werkgever […]

Lees meer

Uw werknemers en u

Veel van wat nodig is als u iemand in dienst neemt, lijkt al in de CAO te zijn geregeld. Maar iemand in dienst nemen betekent toch dat u een individuele arbeidsovereenkomst sluit. Dat brengt zowel voor u als voor de werknemer verplichtingen mee.   Wat moet u aan met een chauffeur die regelmatig schades maakt? […]

Lees meer

Arbeidstijden

Sinds jaar en dag is de naleving van de arbeids-, rij- en rusttijden een aandachtspunt van de overheid. Voorheen werd de handhaving geregeld via het strafrecht (Wet Economische Delicten). Vanaf 2006 word de handhaving geregeld in het bestuursrecht en kan door de Minister van Verkeer en Waterstaat een bestuurlijke boete worden opgelegd. Feit is, dat […]

Lees meer

‘Even tot tien tellen …’

De meeste afspraken die u als transportondernemer met uw werknemers maakt moeten voldoen aan de geldende CAO. Daarmee lijkt alles dan mooi geregeld. Pas bij werknemers in de hogere salarisgroepen is het belangrijk sluitende afspraken te maken en die op papier te zetten. Want dan praat je over zaken als een concurrentiebeding, een auto van […]

Lees meer