Moeten niet genoten ATV-dagen worden vergoed?

Het antwoord is nee.

ATV-regelingen zijn destijds in het leven geroepen om het verlies van arbeidsplaatsen tegen te gaan en nieuwe arbeidsplaatsen te creëren. Daarmee heeft het een ander karakter dan de vakantiedag. In een aantal procedures hebben kantonrechters de vordering van het niet betalen van niet genoten atv-dagen afgewezen. Onlangs heeft de Hoge Raad ook uitgesproken dat atv-dagen geen vakanties zijn en niet op dezelfde wijze moeten worden behandeld. Daarbij overweegt de Hoge Raad dat het karakter van atv-dagen is om extra arbeidsplaatsen te creëren.